Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Záznam o zahájení trestního stíhání

 

Č.j.155 /OOP-TA-Tč. 2007                                                 V Táboře 20.09.2007

 

 

 

 

Z Á Z N A M

o zahájení úkonů tr. řízení dle § 158 odst. 3 tr. řádu

 

           

Podle § 158, odst. 3 tr. řádu, byly dne 27.10.2007 zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu „loupeže“, podle ustanovení § 234 odst. 1 tr. zákona spáchaného formou spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zákona tím, že  dva neznámí pachatelé  přepadli dne 21.01.2007 v 9:45 hod. pod pohrůžkou násilí se zbraní Českou poštu v Táboře, ul. Nádražní 213, a poštovní úřednice Marie Novotná, nar. 12.06.1979, bytem: Tábor, Valdenská 25, jim vydala finanční hotovost ve výši 22 000,- Kč.

 

 

                      Výše uvedené skutečnosti šetřilo Obvodní oddělení v PČR Táboře.

 

 

            Protože zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin, byly k objasnění  a prověření všech skutečností této věci zahájeny  dnešního dne Službou kriminální policie a vyšetřování při Okresním ředitelství PČR v  Táboře úkony trestního řízení.

 

 Zpracovala:

 Dagmara Kludská

 Policejní vyšetřovatelka

 

 

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí