Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Výpověď z pracovního poměru

ASCOL a.s                                                                   

Rudolfovská 25

České Budějovice

370 04

 

 

Ing. Miroslav Krátký

Třeboňská 58

Lišíc 370 12

 

Věc: Výpověď z pracovního poměru

 

Podle § 52 písm. g) zákona 262/2006 Sb (zákoníku práce)  rozvazujeme s Vámi  pracovní poměr

                                                

                                                 Výpovědí

 

 

A to z těchto důvodů:

 

1. Použití služebního vozidla zn. Škoda Fabia, SPZ CE 81-49 výhradně pro svoji potřebu a to po celou pracovní dobu, přičemž jste ani nesplnil požadované úkoly. Používání služebního vozidla bylo prokazatelně zjištěno ve  dvou případech ve dnech 04.10 2006 a 25.10 2006

Zaměstnanec byl písemně  dne 01.11 2006 upozorněn na možnost výpovědi při opakování kázeňského přestupku. Dne 15.04 2007 se však  služební cestě do Plzně výše uvedeným vozidlem vracel do sídla firmy přes Prahu a to bez odůvodnění.

 

2. Dále dne 21.04 2007 jste  neodeslal objednávku do podniku TERMIA a.s Nemšová,Slovenská republika,čímž jste způsobil řadu výrobních problémů

 

Vedení podniku se na základě výše uvedených skutečností (důvodů) rozhodlo ukončit se jmenovaným pracovní poměr

 

Rozvázaní Vašeho pracovního poměru bylo podle ustanovení §61 odst.1 zákoníku práce předem projednáno s odborovým orgánem a to dne 05.05 2007. Vaše výpovědní doba činní 2 měsíce a začne plynout od prvního dne následujícího měsíce tj. od 01.06 2007 a skončí dne 31.07 2007 – tímto dnem končí Váš pracovní poměr u fa. ASCOL a.s se sídlem v Českých Budějovicích, ul.Rudolfovská 25,370 04

 

 

V Českých Budějovicích dne 11.05 2007                                 Barbora Nováková

                                                                                                   Vedoucí personálního odd.

                                                                                                   ASCOL a.s České Budějovice

                                                                                                  

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí