Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Usnesení o odložení věci podle §159a) odst.1 tr.řádu

Usnesení o odložení věci podle § 159a) odst.1 trestního řádu

 

Okresní ředitelství Policie v Českých Budějovicích

                                                      Oddělení kriminální a vyšetřovací služby

 

 

 

ČVS:89 – 2007/TČ

 

V Českých Budějovicích dne 02.05 2007

 

Usnesení

 

 

Podle § 159a) odst.1) trestního řádu odkládám věc podezření trestného činu krádeže podle §247 odst. 1 a,b) Tz a tr.činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1,2 Tz kterého se měla dopustit  Marie Hájková nar. 10.05 1977, bytem:  U Soutoku 22, České Budějovice tím že:

 

Dne 21.04 2007 v 18:30 se měla vloupat do bytu který obývá a jehož je vlastníkem Miroslav Hájek nar. 13.06 1974 bytem: Karla Volfa 85, České Budějovice a odcizit obraz (olejomalbu) z obývacího pokoje v hodnotě nejméně 20.000,-Kč dále dva řetízky ze žlutého kovu ze zásuvky obývací stěny a dále přenosný televizor značky Panasonic pořízený v prosinci roku 2006 za 4.780,-Kč

 

 

 

Odůvodnění

 

Dne 21.04 2007 oznámil p. Miroslav Hájek nar. 13.06 1974 bytem: Karla Volfa 85,České Budějovice na linku 158 vloupání a odcizení věcí ze svého bytu č.17 v 3.patře. P. Hájek uvedl, že mu byl odcizen obraz (olejomalba) z obývacího pokoje v hodnotě nejméně 20.000,- Kč, dále pak dva řetízky ze žlutého kovu ze zásuvky obývací stěny a přenosný televizor značky Panasonic, pořízený v prosinci roku 2006 za 4.780,Kč. Na místě a na vchodových dveřích bytu nebyly zjištěny žádné stopy po násilném vniknutí. Výslechem oznamovatele a ostatních nájemníku bytů na stejném poschodí domu bylo zjištěno, že věci odnesla bývalá manželka oznamovatele pí. Hájková viz. Výše se kterou se  dne 31.03 2007 rozvedl a od bytu má stále klíče, dále bylo zjištěno že mezi bývalými manželi ještě neproběhlo vypořádání společného jmění. Na základě uvedených skutečností nebylo prokázáno podezření z uvedených trestných činů a poškozený je odkázán na řízení občansko právní.

 

Poučení:

Proti tomuto usnesení je přístupná stížnost , kterou můžete podat prostřednictvím orgánu Policie, který toto usnesení vydal a to do 3 dnů od doručení. Stížnost má odkladný účinek.

 

 

 

…………………………

Ppor. Dagmara Kludská

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí