Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Návrh na vydání platebního rozkazu

Návrh na vydání platebního rozkazu

 

 

 

  Okresní soud v Písku

 

Žalobce: nikola nováková nar. 09.10 1985

               bytem: Velké náměstí 86, Písek

 

Žalovaný: Jan Novotný, nar. 20.04 1984

                  bytem: Nádražní 205, Písek

 

pohledávka ve výši 60.000,- kč s přísl.

 

 

Správní poplatek ve výši 2.400,- kč je vylepen na prvopisu návrhu

                                                                        

                                                                         I.

 

Dne 20.08 2006 jsem uzavřela s žalovaným smlouvu o půjčce ve výši 60.000,- kč s tím že tato půjčka bude splatná nejpozději dne 28.02 2007. Smlouva byla uzavřena písemně ve dvou vyhotoveních.

Dne 20.02 2007 se mi žalovaný ozval telefonicky stím že má nějaké finanční problémy a poprosil mě zda by bylo možné z úhradou půjčky počkat 14 dní. Souhlasila jsem, ale s podmínkou, že půjčku uhradí nejpozději do 31.03 2007 .

Když se žalovaný ani začátkem dubna neozval, snažila jsem se ho kontaktovat na jeho mobilní telefon, ale jeho číslo už nebylo funkční. A proto jsem poté na jeho adresu zaslala  doporučený dopis s výzvou aby dlužnou částku uhradil nejpozději do 20.04 2007. Bohužel se tak nestalo, na základě skutečností mimosoudní řešení  není možné.

 

Doložené důkazy: 1) Smlouva o půjčce

                               2) Potvrzení doporučeného dopisu

 

II.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud podle §172 o.s.ř vydal platební rozkaz , podle kterého je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku ve výši 60.000,- kč a náklady na řízení a to do 15 dnů od právní moci rozsudku.

 

 

 

V Písku 27.04 2007

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí