Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Trasologie

Zabývá se zkoumáním stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a dalších objektů. Zkoumá zobrazení vnější stránky předmětu za účelem jeho identifikace.

Trasologické stopy dělíme na :

Ø      Stopy bosých a obutých nohou a stopy lidské chůze (lokomoce) - Vznikají kontaktem bosé nohy nebo obuvi s podložkou, které vykazují rozměry, tvary nebo různé markanty. Se stopami lidské chůze se setkáváme hlavně v terénu. Chůze je složitý pohyb dolních končetin, které plní opěrnou funkci. Délka kroku je u každého jiná, ale u jednotlivce je v podstatě stejná. Noha při chůzi dopadá na patu, poté se dotkne celý spodek podložky a noha se odráží přední částí chodidla. Lidská chůze je individuální a záleží na délce kroku, dvojkroku, kladení a vzdálenosti chodidel......

Ø      Stopy dopravních prostředků

-     pneumatik jízdních kol, motorek, a aut. Vznikají při pohybu nebo stání vozidla. Podle vlastností podložek vznikají stopy Plošné nebo Plastické.

-   pásových vozidel. Jsou to plastické stopy, protože se hluboko promačkávají do půdy z důvodu velké hmotnosti vozidla.

-   smykových vozidel. Vznikají smykem lyží a saní na zasněžené vozovce nebo terénu. Jsou to plastické stopy.

Ø   Jiné stopy podobného druhu - Jsou to stopy rtů, zubů, rukavic, pěstí a dlaní, ponožek, zavazadel, zvířecích nohou, berlí... Je to obraz oděvu nebo pokožky v místě, kde se pachatel opřel (o stěnu, podložku ...)

 

Vyhledávání stop se provádí nejčastěji v terénu, ale i v objektech. Pozornost věnujeme jak ojedinělým stopám, tak pěšince lokomoce = soubor stop. Musíme jej provádět systematicky, ihned od vstupu do prostoru. Stopy chráníme před počasím (nepromokavá přikrývka) nebo proti poškození a okamžitě je zajišťujeme.

Ø      Plošné stopy - vyhledáváme šikmým osvětlením

Ø      Plastické stopy - nejčastěji v terénu. Musíme je vyhledávat i v širším okolí.

 

Plošné stopy se zajišťují:

Ø      v originále - zajistí se celý předmět se stopou (na papíře, skle, dřevě..,)

Ø      ofotografováním - když je stopa dobře viditelná, s použitím měřítka.

Ø      odlitkem stopy

Ø      otiskem stopy na folii - provádí se po ofotografování.

často jsou nacházeny stopy obuvi na papírech, obalech a novinách. Tyto stopy se snímají na černou folii.  

Výhody:

Ø      papír lze po sejmutí stopy v originále zaslat i s folií ke zkoumání,

Ø      stopy jsou čerstvé, kdežto pouze z originálu stopa zestárne nebo se zapráší.

 

Plastické stopy se zajišťují:    

Ø      ofotografováním - kolmo na stopu za pomoci šikmého osvětlení

Ø      odlitím - pomocí alabastrové sádry nebo Lukoprenu. Očistíme stopu pinzetou nebo vyfoukáním. Ohraničíme stopu např. papírovým páskem, sádrovou kaši lijeme z malé výšky z jednoho konce do výšky 1-1,5 cm, poté přiložíme drátěnou síťku na vyztužení, nalijeme další vrstvu do vyplněné stopy. Až ztuhne tak odstraníme pásek a vyjmeme ze země. Štětcem očistíme, označíme a zašleme ke zkoumání. Je-li ve stopě voda odstraníme ji houbou. Odlitek by měl mít tloušťku 3-5 cm. Pro odlévání stop v materiálech podléhajících teplotním změnám (sníh) je nejvhodnější Lukopren.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí