Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Rekognice

Rekognice (znovupoznání) - samotná metoda prakt. činnosti spočívající v defitikování poznávací osobou osoby nebo věci znovupoznáním

-identifikaci provádí pouze osoba - (svědek), která dříve ztotožňovaný objekt svými smysli vnímala - tuto osobu nazýváme poznávací osoba (svědek)

 

Objekt rekognice - osoba, zvíře, věc, kterou chceme identifikovat. Rekognice se koná, když potřebujeme v trestním řízení identifikovat osobu, zvíře nebo věc.

 

Druhy rekognice

Ø      Podle způsobu provedení

-    rekognice in natura - živých osob, skutečných věcí, atd. (u osob se vybírá minimálně ze 3 podezřelích, obviněný si vybírá místo, kde bude stát nebo v jakém poředí bude mluvit u rekognice podle hlasu. U mrtvých osob se rekognice provádí podle markantů)

v     rekognice podle kopií - fotografie, nákres, atd.

 

Ø   podle objektu rekognice – stopy paměťové        

 

Pravidla pro přípravu rekognice

Ø      obsahovou před rekognicí svědka

-   výslech subjektu, rekognice pro vlastní provedení rekognice

-     výběr subjektů rekognice a jejich příprava (kde)

-     výběr objektů rekognice (pachatel a svědek)

-     stanovení času rekognice

K provádění rekognice se vždy přibere jedna osoba, která není na věci zúčastěná

 

Ø      organizační a materiální       

-   zabránění tomu, aby ztotožňovaný objekt či osoba (či kopie) byl ukázán poznávací osobě subjektu) před provedením rekognice.

- zabránění, aby se dodatečně ukázala potřeba rekognici opakovat

příprava dokumentace celého průběhu rekognice

 

Pravidla pro provedení rekognice živé osoby

Ø   předvádět objekty - zpravidla ve skupině

Ø   předvádět zpravidla jediný ztotožňovaný objekt

 

Správný postup rekognice

Ø      objekt rekognice (osoba) se zařadí podle svého uvážení do skupiny osob, které jsou si s ní odobné v obecných znacích (výška, věk, proporce)

Ø      každému ve skupině přidělíme pořadové číslo (objekt rekognice si sám číslo zvolí) a teprve pak přivedeme svědka a vyzveme ho, aby zjistil, jestli je mezi nimi objekt hledaný 

Ø      pokud svědek objekt (osobu) pozná, je vyzván, aby ji označil a uvedl markanty (zvláštní znaky), které ho (jí) k poznání vedli.

Ø      je potřeba dát svědkovi dostatek času a nenaléhat na něj (jí)

Ø      pokud svědek projeví přání, aby mohl vidět objekty rekognice z jiné polohy (např. profilu), je nutné mu vyhovět

Ø      v současnosti něm podle práva nutné, aby svědek byl fyzicky přítomen s objekty v jedné místnosti. => pro svědka je lepší, (psychické důvody), aby mohl provádět rekognici nepozorován objekty v druhé místnosti (jednosměrné zrcadlo)

 

 

Rekognice mrtvoly - svědek ji nemůže vnímat jako živou osobu; u svědků důvěrně známých s objektem rekognice, vliv emocí a dojmů. Mrtvolu předvádíme jednotlivě.

 

Rekognice věcí - např. odcizených věcí - pro zjištění totožnosti

 

Rekognice podle fotografií - není-li objekt in natura nebo věc nesnese odkladu.

 

 

 

Rekognice a hodnocení rekognice – protokolem

Ø      uvedení podmínek rekognice

Ø      kolik osob ve skupině, jaké místo si objekt vyvolil, zda byl poznán jinými záznamy

Ø      Audio nebo video záznam.

   

Výsledky rekognice jsou vyhodnoceny spolu s ostatními důkazy. Stávají sse sami jedním z řady důkazních prostředků

 

Po provedení rekognice se svědek, podezřelý nebo obviněný vyslechnou znovu, je-li třeba odstranit rozpor mezi jejich výpovědí a výslech rekognice

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí