Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Trestné činy proti životu a zdraví

Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny                          v TZ - č.140/1961 Sb. ve znění pozdějších novel. Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje jeho znaky.

 

trestní zákon se dělí na tři části:

 

1. obecnou část

- ta obsahuje ustanovení společná buď všem trestným činům nebo některým skupinám trestných činů. Pojednává především o účelu zákona, základech trestní odpovědnosti, působnosti trestních zákonů, ukládání trestů a ochranných opatření, jakož i o dalších obecných institutech.

 

2. zvláštní část

- ta má 12 hlav, obsahuje znaky jednotlivých trestných činů a stanoví tresty. Hlavy jsou seřazeny dle objektivního významu chráněného zájmu.

 

3. přechodná a závěrečná ustanovení

-       tato řeší přechod stávající právní úpravy na novou. Je zde také stanoveno, které zákony se účinností nového zákona ruší.

 

 

 

 

Trestné činy proti životu a zdraví jsou obsaženy v HLAVĚ č. VII. - TZ, konkrétně se jedná o § 219-§ 230.  Objektem jsou zájmy chráněné státem - život a zdraví člověka.

 

Objektivní stránku tvoří

Ø        způsobení smrti

Ø        poškození zdraví

Ø        těžké ublížení na zdraví

Ø        těžké ublížení na zdraví s následkem smrti

 

 

trestné činy proti životu a zdraví tedy podle hlavy VII jsou:

Ø        vražda

Ø        vražda novorozence matkou

Ø        usmrcení z nedbalosti

Ø        účast na sebevraždě - kdo jiného k sebevraždě pohne, donutí, pomáhá mu....

Ø        nedovolené přerušení těhotenství - kdo ženě k tomuto pomáhá či ji k takovému činu svede....

Ø        ublížení na zdraví

Ø        rvačka - útok střídá protiútok v zápase nejméně 3 lidí, přičemž důležité je kdo začal

Ø        ohrožování pohlavní nemocí

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí