Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Nutná obrana

Pojem a zákonné podmínky nutné obrany, vybočení z nutné obrany

Nutná obrana § 13 TZ

Ø      čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící či trvající_útok na zájem chráněný TZ. není trestným činem. Nejde o nutnou obranu byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Podstatou nutné obrany  je tedy odvracení útoku. K jednání v nutné obraně  je oprávněn kdokoliv.

PODMÍNKY nutné obrany :

1. útok ohrožuje společenské vztahy a zájmy chráněné TZ

Ø      zpravidla se jedná o útok člověka, vyloučen však není ani útok poštvaného zvířete. Musí se jednat o útok skutečný, nikoliv domnělý. Ochrana se netýká jen zájmů jednotlivce, ale i zájmů společnosti, státu. PO apod. Útok pachatele může být veden nejen na život a zdraví, ale i proti majetku. Obránce může chránit nejen své. ale i cizí zájmy.

 

2. útok přímo hrozí nebo trvá

Ø      přímo hrozící útok je takový, který má bezprostředně nastat, není však třeba, aby už začal. Nutná obrana není však přípustná proti teprve připravovanému útoku, který nehrozí bezprostředně, je však přípustná proti trvajícímu útoku. Útok někdy trvá. i když trestný čin, jímž byl útok uskutečněn, pachatel dokonal - např. je přípustná ochrana majetkových zájmů v době, kdy se lupič násilím zmocnil věci a s kořistí odchází - odnášení kořisti je v podstatě trvajícím útokem. Proti ukončenému útoku však již nutná obrana není přípustná.

 

3. přiměřenost obrany

Ø      je zákonem stanovena negativně " nejedná se o nutnou obranu, byla-li tato zcela zjevné nepřiměřená způsobu útoku". Obrana musí být tak intenzivní, aby útok odvrátila - musí být tedy silnější než útok, útočníkovi lze způsobit i větší následek, než ten, který z jeho útoku hrozil, nesmí mezi nimi však být hrubý nepoměr a nutná obrana nesmí sama přejít v útok.

Vybočení z mezí nutné obrany :  

- o vybočení z mezí NO - čili o exces, půjde tehdy, nebyla-li splněna některá ze zákonných podmínek:

Ø      obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku

Ø      obrana nebyla s útokem současná

Ø      nutnou obranou byl odvracen neexistující útok ...

Vybočení z mezí nutné obrany je společensky nebezpečné a tudíž také trestné podle toho, jaký trestný čin je v jednání pachatele spatřován. Může se jednat o nedbalostní i úmyslný trestný čin. Podle § 33 písm. f) TZ je vybočení z mezí nutné obrany soudem posuzováno jako polehčující okolnost.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí