Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování vražd

Kriminalistická charakteristika trest, činu:

 

VRAŽDA - úmyslné usmrcení jiného, společenská nebezpečnost vraždy je mimořádná, jejím objektem je lidský život

 

Typické stopy:

MATERIÁLNÍ STOPY:

biologické stopy (krev, tělní tekutiny, výměšky, tkáně, vlasy)

 

Kriminalisticko-technické

stopy násilí na těle ( rány, škrábance, zlomeniny)

 

PAMĚŤOVÉ STOPY:

Kriminalisticko-taktické

 

vznik ve vědomí osob pozorující způsob spáchané vraždy

 

Typické vyšetřovací situace:

Ø      vzneseno obvinění proti určité osobě (obviněný se doznává, odmítá vypovídat, popírá spáchání vraždy )

Ø      není-li pachatel dosud znám (vytipovat okruh osob  - hledat mezi nimi pachatele -určit okruh podezřelých - určit osobu, proti které vzniká důvodné podezření, že spáchala vraždu - zahájit proti němu trestní stíhání )

 

Zvláštností předmětu vyšetřování:

při vyšetřování vražd nutno zjistit a dokázat

Ø      objekt t.č. vraždy, kterým je lidský život

Ø      subjekt t.č. vraždy, kterým může být každá trestně odpovědná fyzická osoba

Ø      objektivní stránka t.č. vraždy, jednání (konání, opomenutí), následek, příčinná souvislost

Ø      subjektivní stránka t.č. vraždy, zdali byla smrt způsobena úmyslně

 

Zvláštnosti podnětu vyšetřování: ( podněty k zahájení trestního stíhání )

Ø      nález mrtvoly se známkami násilné smrti

Ø      oznámení o pohřešování osoby


 

Zvláštnosti prvotních úkonů:

Ø       zvláštnosti ohledání místa nálezu mrtvoly a místa činu - místo nálezu mrtvoly se ne vždy kryje s místem činu

Ø      zvláštnosti ohledání těla mrtvoly nebo jejích částí - mrtvola nebo její části se ohledávají na místě činu nebo nálezu a při pitvě

Ø      zvláštnosti soudně lékařské expertizy - při podezření, že smrt člověka byla způsobena trestným činem, musí být mrtvola prohlédnuta a pitvána

otázky kladené znalci:

Ø      jaká je příčina smrti

Ø      jaká zranění jsou na těle oběti, jakým nástrojem byla způsobena, která z nich j sou smrtelná, která byla způsobena za živa a která po smrti

Ø      jakým směrem a jakou silou byly vedeny rány

Ø      jaká doba uplynula od smrti do ohledání (pitvy) mrtvoly


Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování:

Verze vytyčované na základě:

Ø      informací o místě činu, o situaci na místě činu a ze stop na místě činu

Ø      způsobu spáchaní a utajování vražd

Ø      informací o osobě oběti

 

Plánování vyšetřování:

Ø      zajistit maximální rychlost při vyšetřován

Ø      koordinace provádění velkého množství operativně pátracích úkonů, výslechů a expertiz

Ø      vyšetřováno týmovým způsobem

 

Zvláštnosti některých následných vyšetřovacích úkonů:

Ø      zvláštnosti výslechu obviněného

Ø      zvláštnosti výslechu svědků

Ø      zvláštnosti expertiz

 

Zvláštnosti zapojení veřejnosti:

pomoc veřejnosti lze nejvíce využít při pátrání po neznámém pachateli, pomoc veřejnosti je účinná při hledání pohřešované osoby v terénu a při zjišťování totožnosti neznámých mrtvol.

 

Kriminalistická prevence:

velmi obtížná a má jen malé uplatnění. Vraždy jsou těžko ovlivnitelné kriminalistickými metodami, účinnější jsou bezpečnostní opatření ( např. zesílení hlídkové činnosti)

 

 

Ø      způsob páchání vražd

 

 

 

 

 

podle připravenosti:

 

vraždy nepřipravené - v afektu, ve vyhrocených situacích

 

vraždy předem připravované - jednání pachatele promyšlené, důsledné a důmyslné

 

Zda pachatel použil zbraň či ne:

 

vražda se zbraní - nůž, sekera, kladivo, tyč, kámen, pistole atd.

 

vražda beze zbraně - zardoušení, utopení, otrávení, utlučení

 

volba způsobu usmrcení:

 

fyzikální - rány řezné, bodné, střelné, utopení, usmrcení el.proudem, udušení (zardoušení, uškrcení, oběšení)

 

chemické - použití různých jedů

 

biologické - ponechání dítěte bez potravy

 

utajování vražd:

 

přemísťování mrtvoly, její ukrytí a ničení těla oběti - zakopání do země, hození do vody, do studny, zazdění

 

vraždy maskované inscenacemi - nenásilná smrt, nešťastná náhoda, sebevražda

 

 

Ø      osobnost pachatelů vražd

osobnostní vlastnosti ovlivňující motiv a cíl páchání vraždy, vytipování oběti, způsob usmrcení

 

Ø      oběti vražd

obětí vraždy s může stát jakákoli osoba, více jsou ohroženi pracovníci policie, vězeňský personál, taxikáři.

 

Ø      motivy vražd

loupežné vraždy, vražda svědka, policisty, sexuální vraždy, vraždy ze žárlivosti, ze msty, z nenávisti.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí