Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod

METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH NEHOD

 

Silniční dopravní nehoda je nezamyšlená nepředvídaná událost v silničním provozu na veřejných komunikacích způsobená motorovými a nemotorovými dopravními prostředky, která měla škodlivé následky na životech a zdraví osob nebo škody na majetku.

 

Nejčastější příčiny. (typické silniční dopravní nehody)

Ø      čelní nebo boční srážky

Ø      srážky s chodcem

Ø      s pevnou překážkou včetně stojícího vozidla

Ø      hromadné srážky v dálničním provozu

Ø      řetězové srážky

 

Typické způsoby páchání TČ (pro nedbalostní delikty)

Za hlavní příčinu silničních dopravních nehod považujeme nedbání náležité opatrnosti!!!

Ø      nepřiměřená rychlost

Ø      nesprávné předjíždění

Ø      objíždění

Ø      nedodržení vzdálenosti mezi dopravními prostředky

Ø      jízda po nesprávné straně

Ø      nedodržení přednosti v jízdě

Ø      nesprávné odbočení, couvání, otáčení

Ø      řízení pod vlivem alkoholu

 

Poznání způsobu páchání nehody umožňuje její rychlé a správné vyšetření.

 

Ke způsobu páchání silničních dopravních nehod patří i jejich utajování

Ø      ujetí pachatele z místa nehody - dochází k odstraňování stop na vozidle, k opravě karoserie, přelakování:. ...

Ø      k častým případům patří snaha o utajení požití alkoholu před jízdou nebo v jejím průběhu

 

typické dopravní situace:

Ø      v hustém provoze ve městech a obcích se silnou frekvencí dopravních prostředků a početnou pěší dopravou v mimořádně silném silničním provozu na mimo-městských a místních komunikacích

Ø      v provozu na dálnicích

Ø      při nehodách s účastí vozidel hromadné dopravy

Ø      na nechráněných železničních přejezdech

 

Na nehodách se podílejí občané všech věkových kategorií, s různou zkušeností v ovládání
řízení motorových vozidel, od začátečníků amatérů až po profesionální řidiče s mnohaletou zkušeností. (tito se podílejí nejméně)       

 

Poškozené osoby jsou osoby, které utrpěly nějakou újmu (na zdraví, majetku) a nezavinily dopravní nehodu. U některých z nich není vyloučena spoluúčast.

U některých osob se projevují při výpovědi důsledky zhoršeného vnímání a zapamatování pod vlivem prožitého šoku, u osob, které prodělaly otřes mozku se může projevit amnézie.

 


 


Typické stopy

Ø      materiální

v     stopy na vozovce - umožňují zpravidla určit hlavní místo nárazu. Patří sem stopy na vozovce, které rozlišujeme

·        na stopy jízd (stopy nebržděných kol),

·        stopy brzdné (vytvářené ještě se otáčejícími, ale již zabržděnými koly),

·        stopy blokování (neotáčejících se kol, jeví se jako tmavý pruh na vozovce), 

·        stopy smyku,

·        stopy dření,

·        stopy vlečení,

·        stopy obuvi, chůze, běhu osob nebo zvířat,

·        stopy krve

v     stopy na zúčastněných vozidlech - představují deformace a destrukce částí vozidel, poškrábáni a odření povrchové úpravy, stopy uvnitř vozidla - posunutá sedadla, poškozený volant..., v případě usmrcení osob vzniknou biologické stopy na vozidle i uvnitř vozidla, především stopy krve

v     stopy na pevných objektech - se vyskytují při sjetí vozidla mimo vozovku (stopy na domech, plotech, stromech)

v     stopy na těle obětí nebo zraněných osob - jde o četná vnější i vnitřní zranění, která posoudí přivolaná lékař, u mrtvol se přesné zjistí pitvou.

Ø   Paměťové – účastníků nehod, náhodných svědků - jsou důležité pro objasnění dopravních nehody, zejména otázky zavinění. Významně přispívají k posouzení celé události. Nejčastějším podnětem k vyšetřování silničních dopravních nehod jsou oznámení účastníků nehod. Dále dochází k ohlášení dopravních nehod náhodnými svědky a méně často zdravotnickými zařízeními nebo pojišťovnou.

 

Dopravní nehody mohou být způsobeny:

Ø      jednáním a chováním účastníků nehody

Ø      vlivem stavu zúčastněných vozidel (technický stav vozidla)

Ø      vlivem dopravně bezpečnostní situace na místě dopravní nehody

 

K nejdůležitějším příčinám všech dopravních nehod patří nesprávné jednání účastníků silničního provozu. Proto je důležité v případech zavinění dopravní nehody řidičem zjišťovat jeho stav a chování před jízdou, (nevyspání, únava, nemoc, požití léků, požití alkoholu)

 

K místu dopravní nehody je třeba zjišťovat především

Ø      přehlednost daného úseku komunikace

Ø      dopravní značení

Ø      kvalitu povrchu vozovky

Ø      viditelnost

Ø      klimatické podmínky

Ø      hustota dopravního provozu

 

formy dokazování

Ø      nedbalost vědomá

Ø      nedbalost nevědomá

 

vyšetřovací verze:

Ø      nezměněný situační stav - stav vozidla, jež měla účast na dopravní nehodě, zůstala v nezměněné pozici a účastníci nehody se nacházejí na místě.

Ø      Změněná situace - vozidla jež měla účast na nehodě jsou odtažena z původního místa, zraněné osoby odvezeny k ošetření.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí