Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování sexuálních t.č

 

Ø      Kriminalistická charakteristika trestného činu

Ø      Typické stopy

Ø      Typické vyšetřovací situace

Ø      Zvláštnosti předmětu vyšetřování

Ø      Zvláštnosti podnětu vyšetřování

Ø      Zvláštnosti prvotních úkonů

Ø      Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování

Ø      Zvláštnosti některých následných vyšetřovacích úkonů

Ø      Zvláštnosti zapojení veřejnosti

 

Kriminalistická prevence

Def.: trestní činy proti lidské důstojnosti, svobodě a dalším trestním činům (exhibice). Mezi nejzávažnější a nejčastější patři znásilnění a pohlavní zneužívání

Způsoby páchání:

Ø      Sexuální .tr.činy mezi dospělými - (určitý vztah mezi nimi, povrchní známost, úmyslné vyhledávání oběti)

Ø      Sexuální tr. Činy mezi dospívající mládeží - (l3-l6ti letí, kteří se znají, vyzrálost jedince)

Ø      tr.činy páchané dospělými na mládeži - (pachatel je starší 16ti 1et - obět mladší 15ti 1et, určitý vztah mezi nimi, získaná důvěra dítěte, přirozená ochota dítěte, útok na dítě

Ø      osoba pachatele - psychopatie, deviace, páchání recidivy.

 

Typické stopy

Rozděleni stop:

Ø      stopy ve vědomí oběti

Ø      stopy biologické (kontaktní) - sperma, kůže, vlasy, kde pomáhá metoda DNA

Ø      Stopy násilí na oběti - podlitiny, škrábance.

 

Typické vyšetřovací situace

Rozdělení situace:

Ø      informace, která nenasvědčuje o tr.činu, jednoznačný závěr o totožnosti pravděpodobného pachatele

Ø      informace, která nasvědčuje o tr.činu, nelze určit jednoznačný závěr o totožnost pachatele

Ø      informace, která nenasvědčuje o tr.činu a lze určit jednoznačnou totožnost pachatele.

Ve všech případech se snaží vyšetřovatel dokázat či vyvrátit výpovědi, obvinění. Po sdělení obvinění dle způsobu a důkazů se pachatel klasifikuje:

Ø      doznává

Ø      popírá

Ø      odmílá

Cílem je prokázání viny
Zvláštnosti předmětu vyšetřování

Def.: okolnosti, tvořící předmět vyšetřování jsou tvořeny skutkovými podstatami tr.činů a jednak zvláštnostmi těchto činů.

Ø      kdy, okolnosti, vztah mezi nimi

Ø      jak se dostala obět na místo činu

Ø      uskutečnění pohlavního styku

Ø      použití násilí, charakter a intenzita, zda byla obět bezbranná

Ø      záměr pachatele - dosáhnutí styku bez souhlasu oběti

Ø      počet pachatelů,úkony každého z nich

Ø      následky tr.činu-újma na zdraví, mater. Škoda

Ø      odpor oběti - intenzita, způsob

Ø      zakrytí tr.činu pachatelem

Ø      svědci - proč nezasáhli

Ø      důvod opožděného nahlášení tr.činu

 

Zvláštnosti podnětu vyšetřování

Def. : vyplívají z podstaty tr.činu, které se týkají intimních částí oběti doprovázející emoční pocity.

Ø      opožděné nahlášení tr.činu oběti (negativně působící na vyšetřování)

Ø      opožděné nahlášení tr.činu osob blízkých oběti

Ø      utajení tr.činu poškozeným, osob blízkých oběti

Ø      zveličování viny pachatele, popírat přispění oběti (dovolení intim.)

Ø      nepravdivá oznámení

 

Zvláštnosti prvotních úkonů

Typické počáteční úkony:

Ø      oznámení tr.činu - výslech oznamovatele

Ø      výslech poškozeného

Ø      označení místo činu

Ø      prohlídla těla poškozeného, pachatele – lékařem

Ø      pátrání po pachateli

Některé zvláštnosti:

-    kdo oznamuje - očitý svědek - (popis místa,čas, způsob, znalost oběti-pachatele, jak se dostal na místo činu), očitý svědek (doslechl se) osoby, které o tr.činu hovořili, iniciátor hovoru, vztah k iniciátorovi, ...)

-    poškozený + oznamovatel - se musí vyjadřovat detailně – prověřit věrohodnost výpovědi

-     stopy (v terénu) - po zápase - lehlá tráva, zbytky oděvů, před tr.činem - nedopalky, stopy obuvi, stopy (v místností) - po zápase - láhve, nádobí, konkrétní místo činu - postel, prostěradlo.

- zjištění stop - při dopadení pachatele - jak na oděvu tak na těle - kousnutí, škrábance, vaginální sekret, krev, ... – poškozená - jak na oděvu tak na těle- roztrhané oděvy, tráva, zemina, sperma, vlasy pachatele,...

-    neprodlené nahlášení tr.činu - větší šance na dopadení pachatele.

 

Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování

Vyšetřovací verze:

Brát na zřetel předstírání tr.činu, proto je třeba si vytyčovat verze k poškozenému a jeho motivy inscenace.

Řídit se obecnými zásadami vyšetřovacích verzí

Ø      osoba blízká k poškozenému - (nemůže navázat intimní styk, vyjádřena pošk.osobou, odmítnuta poškozenou

Ø      osoba bez vztahu k poškozenému – (bez pokl.styku, silně potentní, recidivista)

Ø      fingované znásilnění či zneužití

 

Plánování vyšetřování

Kriminalisticko-taktický postup, kdy nesmí dojít k časovému prodlení (zkáza stop,nový tr. čin, …), kdy musí pracovat celý tým odborníků s nasazením všech dostupných technických prostředků.

 

Zvláštnosti některých následných vyšetřovacích úkonů

Ø      výslech obviněného - věk, spol. postavení, intimní otázky, nechat ho vypovídat o všem

Ø      Výslech poškozeného - intimní otázky, emoce, nechat ho vypovídat o všem, výslech ved st.osoba či žena, výslech poškozeného (inscenovaný) - upoz. na křivé obvinění a výpověď

Ø      Konfrontace - jen výjimečně (emoce, dezorientace)

Ø      prověrka výpovědi - s obviněným - po určité době, s poškozeným – nejdříve

Ø      rekognice - pošk. Musí být v klidu bez emocí, nedošlo k poškození nevinného

Ø      vyšetř.verze – nesnižovat lidskou důstojnost, zdraví, život, u dětí brát zřetel na mravní výchovu

Ø      rekonstrukce - u úmrtí oběti, prověrka důkazů

Ø      expertizy – soudně-lékařská, soudně-psych., sexuologická, kriminalistická.

 

Zvláštnosti zapojení veřejnosti

Vždy postupovat diskrétně, ohleduplně. Chránit veřejnost před lacinými informacemi ze strany bulvárního tisku (intim. záležitosti).

 

Kriminalistická prevence

Ø      analýza konktr.tr.činů - preventivní opatření na daném území

Ø      komplexní analýza statistických metod - obecná opatření (okruhy pachatelů, určitá místa)

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí