Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Metodika vyšetřování drogové kriminality

Používání drog přináší pro jednotlivce i pro celou společnost řadu problémů, které se projevují negativně. U jedinců dochází k těžkým zdravotním problémům (psych, i fyz.), roste kriminalita, jak pod vlivem drog, tak i k jejich získání. Počet toxikomanů stoupá, stoupá i počet řešených TČ.

 

Typické způsoby páchání:

Ø      TČ spojené s výrobou, držením a distribucí drog

Ø      TČ spojené s dovozem, vývozem nebo převážením drog (pašování)

Ø      TČ páchané pod vlivem drog - jsou různorodé (vloupání, šíření pohl. nemocí, sex. tr. čin.)

 

Typické stopy:

Ø      PAMĚŤOVÉ - výrazné jsou co se týče mluvy a jednání, vzhledu toxikomana, poruchy řeči, špatné reagování, opožděné.

Ø      MATERIÁLOVÉ – u výrobců lze nalézt různé laboratorní pomůcky (zkumavky apod.), chemické a syntetické látky, léky, návody k výrobě drog, jednotlivé dávky, jehly apod. U přepravců drog, hlavně v mezistátním styku je typická nervozita. Při přechovávání drog v tělních dutinách je typické odmítání stravy a pití (v letadle), bolesti, pocení, neklid.

 

Typické vyšetřovací situace.

Ø      Když je zjištěn toxikoman, u kterého je droga nalezena nebo jištěna v jeho organismu (důležité je zjistit o jakou drogu se jedná, kde a od koho ji získal)

Ø      Když je zajištěn distributor drog, který je často mezičlánkem mezi výrobci a odběrateli (vyšetřovací situace je složitá a často je potřeba mezinárodní spolupráce)

Ø      Když j e zjištěn přímo výrobce, u kterého jsou nalezeny prostředky a pomůcky pro výrobu drog (laboratoř) je vyšetřování jednodušší (důležité je zjistit jak a komu byly drogy distribuovány, kde byly prodávány a kdo spolupracoval na těchto činnostech)

Ø      Když dojde k nalezení drogy při kontrolách osob a věcí v dopravních prostředcích (většinou na černicích) zjistit spolupachatele. Při nalezení drogy v zásilce se zjišťuje skutečná totožnost odesílatele i adresáta.

 

Zvláštnosti podnětu k vyšetřování

Ø      nejčastěji jsou získávány z operativně pátracích činností

Ø      nalezená výrobna drog (laboratoř)

Ø      od orgánů celní správy

Ø      od zdravotnického pracoviště (ošetřování podezřelé osoby)

Ø      v případech krádeží v lékárnách

Ø      od rodičů, známých

 

Zvláštnosti prvotních úkonů (počátečních)

Ø      ohledání místa činu, většinou místa kde se drogy vyrábí (skladiště, laboratoř apod.)

Ø      ohledání živé osoby, provádí lékař (hledá místa po vpichu, poškozené sliznice nosu a úst)

Ø      ohledání mrtvoly, součástí pitvy (obdobné jako u živé osoby)

Ø      domovní prohlídky, osobní prohlídky, prohlídky dopravních prostředků a věcí (nejčastěji na celnici, pomocí vycvičených psů)

 

Zvláštnosti vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování.

Ø      nemáme pachatele drogové kriminality

Ø      máme pachatele (došlo k zajištění)

 

Zvláštnosti následných vyšetřovacích úkonů

Nejdůležitější - výslech, konfrontace, rekognice a expertizy.

Ø      Výslech - při výslechu obviněného je třeba brát v úvahu, zda je nebo není osoba závislá na drogách. V případě že ano je třeba postupovat s ohledem na jeho možný psychický i fyzický stav. Zjišťují se veškeré podrobnosti o získávání surovin, výrobě a distribuci. Při výslechu svědků je třeba zjistit vztah k obviněnému a k celé trestné činnosti. V některých případech může býti pachatelem TČ.

Ø      Rekognice - využívá se pro identifikaci distributorů, používá se i rekognice podle fotografie i k znovupoznání míst kde došlo k nelegální činnosti

Ø      Využití expertiz - znalci ze soudního lékařství, psychiatrie, toxikologie.

 

Kriminalistická prevence a zapojení veřejnosti

Ø      izolování mladých lidí od toxikomanů

Ø      administrativní zásady PREVENCE, VZDĚLÁVÁNÍ O PROBLÉMECH TOXIKOMANIE

Ø      různé skupiny, nadace, které mají za cíl pomáhat toxikomanům v léčbě a zbavení se závislosti.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí