Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Mechanoskopie

Nauka o nástrojích použitých pachateli k páchání trestné činnosti a o identifikaci těchto nástrojů podle stop, které byly těmito nástroji vytvořeny na místě činu

 

Identifikace nástrojů podle jejich úlomků

Ø      Sériově vyráběné

Ø      vyrobené sériově a upravené k použití pro trestnou činnost

Ø      vyrobené individuálně (po domácku)

Ø      zařízení ke speciálnímu použití

Pozorováním povrchu činné části nástroje zjistíme, že zdánlivě hladká plocha má řadu nerovností, rýh, prohlubenin - nepodléhají žádné zákonitosti.

Podle vzniku rozdělujeme

Ø      znaky polotovaru ( vznikají odlitím, lisováním, ohýbáním)

Ø      znaky konečného výrobku (frézováním, pilováním)

Ø      znaky opotřebované ( při styku čiřme části s tvrdším materiálem

Ø      znaky oprav (při styku činné části z různými materiály)

Vzájemným působením nástroje a napadených objektů dochází k poškození mechanoskopické stopy

Ø      plošné (vznikají pouhým dotykem dvou objektů)

Ø      plastické - vznikají mechanickým působením tvrdého nástroje do měkčího materiálu.

-   Mechanoskopické stopy statické- vtisky

-  Mechanoskopické stopy dynamické

Vtisky - jsou stopy vznikající kolmým nebo skoro kolmým stykem činné části nástroje s napadeným objektem .

Dynamické - se vytvářejí v průběhu pohybu nástroje nebo napadeného objektu - rýhy, zhmožděné stopy.

 

Identifikace

Ø      druhová (nedovršená) - hovoří se o skupinové příslušnosti

Ø      individuální (dovršená) - přesně identifikují konkrétní objekt

Zajišťování důležité je nejdříve použít k zajištění takovou metodu, která stopu nepoškodí

Ø      fotografování

Ø      IN-NATUBA (ze skutečnosti) je nejlepší metodou - označuje se horní a dolní okraj a vnitřní strana.

Ø      Zajišťovacími řezy - stopy na přeštípnutých nebo přeřezaných drátech, ocelových lanech, hadicích.

v     ve vzdálenosti l0 cm od stopy na obou stranách - u železných prutů

v     ve vzdálenosti 30 cm - u hadic

v     vzdálenost 50 cm - u drátu

 

Metody mechanoskopického zkoumání

Ø      vizuální - Podle vzhledu napadeného objektu a viditelných stop na něm posuzují jakým nástrojem a jakým způsobem byl čin spáchán

Ø      optické - Používají lupu, mikroskop, korporační mikroskop

Ø      optoelektronické - elektronové rastrovací mikroskopy

Ø      fotografické - fotografují za různého osvětlení

Ø      profílografické - zkoumá nerovnosti povrchu

Ø      fyzikálně chemické - zkoumají např. Materiál úlomku nástroje

 

 

Pomocné metody

Ø      fotografické

Ø      chemické a fyzikální – v případech, kdy je zajištěn nástroj u podezřelé osoby a na místě činu úlomky z tohoto nástroje

Do oblasti mechanoskopie patří i zkoumání zámků plomb a pečetí.

Zámky rozdělujeme

Ø      nábytkové

Ø      stavební

Ø      visací

Ø      speciální

Plombami se zajišťují železniční vagóny, elektroměry, poštovní pytle, …

Plomba se skládá

Ø      z vlastního tělíska plomby (olověné, plastické hmoty, pryskyřice)

Ø      z vazadla ( závěsného prvku )

Pečetěmi jsou opatřeny různé dopisy, důležité zásilky a ceniny. Pečetí se rozumí vtisk pečetidla, kterým může být obraz, písmeno, číslice, různé texty a značky do pečetního vosku.

Zkoumání pneumatik, kovových materiálů a skla.

Zajišťování

Ø      defektoskopická zkoumání

Ø      zkoumání odstraněných a pozměněných značek v kovových materiálech

Ø      zkoumání skla

Rozlišujeme poškození

Ø      vady zjevné

Ø      vady skryté

defektoskopickým zkoumáním zjišťujeme zda poškození součástky vzniklo jako následek nehody (havárie), či zda bylo její příčinou. (Nejčastější příčiny poškození pneumatik)

Ø      přetížení

Ø      podhuštění

Ø      proražení

Ø      mechanické poškození

Ø      výrobní vady pláště a duše

Musí být zodpovězeny tyto otázky

Ø      o jaké poškození jde a jaká je příčina

Ø      zda poškození souvisí s dopravní nehodou ( příčina a následek)

Ø      zdali jde o úmysl

Ø      jestliže poškození nesouvisí s dopraní nehodou, zda nejde o dodatečný zásah zakrytí příčiny nehody

Při zajišťování dodržujeme zásady

Ø      Zajistit a zaslat ke zkoumání celé kolo

Ø      Stav kola vyfotografovat

Ø      Při podezření úmyslného poškození pneumatiky - zajišťujeme podezřelé nástroje nebo předměty.

 

Zkoumání skla

Ø      jak došlo k rozbití nebo jinému poškození skla, ze které strany, ve kterém místě, jakým způsobem nebo předmětem

Ø      zda dva nebo více úlomků skla tvořily před porušením jeden celek

rozsah poškození tabulkového skla se označuje l. až 3. stupněm.

1.  stupeň - k poškození skleněné tabule dochází prudkým úderem (střelou, kamínkem vrženým prakem)

2.   stupeň - nejčastější způsob - dochází k němu tlakem, úderem na plochu skleněné tabule nevelkou rychlostí v určitém místě.

3.  stupeň - vyznačuje se vznikem příčných obvodových pásků v podobě kružnic tabule nedrží pohromadě, úlomky skla vypadávají z rámu.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí