Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistické stopy

KRIMINALISTICKÉ STOPY

 

zákonitost vzniku, uchování a zániku stop trestných činů

Kriminalistika jako celek zkoumá tyto dva základní druhy zákonitost

zákonitosti vzniku, trvání a zániku stop a jiných

relevantních informací o spáchaných trestných činech

zákonitosti nalézání, shromažďování, dokumentace a zkoumání stop a jiných v kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech

 

K tomu, aby kriminalisté mohli úspěšně stopy vyhledat, zajistit, zkoumat, získávat z nich informace a pracovat s nimi při zjišťování objektivní pravdy, mají být obeznámeni se zákonitostmi jejich vzniku a zániku.

 

kriminalistická stopa

- je každá změna na místě kriminalisticky významné události, která je v příčinné souvislosti s touto událostí, existuje nejméně od svého vzniku do zjištění a je vyhodnotitelná současnými kriminalistickými metodami a prostředky

    rozhodujícím předpokladem pro odhalení události, objasnění a zjištění objektivní pravdy v trestním řízení je nezbytné, aby byly stopy nalezeny, byla zjištěna informace v nich obsažená a bylo možné podle ni prokázat jejich souvislost s událostí

Zákonitosti vzniku stop mají situační charakter, projevují se jako tendence, jsou závislé na momentálních podmínkách.

 

Stopy se uchovávají v materiálním prostředí a ve vědomí lidí jen po určitou dobu, pak zanikají:

-      působením objektivních vnějších vlivů ( deště, vlhka, sucha, větní apod.)

  vlivem přirozených vnitřních vlastností hmotného nositele stopy ) př. v elastické hmotě zanikne původní vtisk, svědek zapomene okolnosti trestného činu apod.)

-   úmyslným odstraněním zainteresovanou osobou (zničení stop pachatelem, př. setřením otisků prstů )

- neúmyslným odstraněním či poškozením nezainteresovanou osobou (poškození z nevědomosti uklidí místo činu před ohledáním apod.)

 

základní dělení materiálních stop podle jejich informačního obsahu a další členění těchto základních druhů stop

-   vznikají v živé i neživé přírodě působením jednotlivých objektů

-     jsou stopy obsahující informaci o vlastnostech odráženého objektu a stopy, zanechané části obsahující informaci o vlastnostech objektu, který je zanechal

 

Stopy obsahující informaci o vnějších vlastnostech odráženého objektu:

- zobrazují vnější strukturu odráženého objektu

-   vznikají při kontaktu geometricky ohraničených pevných hmotných objektů předáním energie nebo hmoty

 

Kriminalistické stopy dělíme na dvě základní skupiny:

- PAMĚŤOVÉ STOPY (nazývané též stopy ve vědomí)

- vznikají ve vědomí člověka, jsou fixovány na jeho mozkovou hmotu, jejich základem jsou vjemy

-  jsou využívány v kriminalistické taktice

-    využívají se při výslechu, prověrce výpovědi na místě, rekonstrukci atd.,

- v kriminalistické technice se využívá v oblasti portrétní identifikace

MATERIÁLNÍ STOPY ( dělíme na 4 skupiny)

- vznikají v živé i neživé přírodě vzájemným působením jednotlivých objektů mimo mozkové hmoty

v   zabývá se jimi kriminalistická technika

                              Dělení:

·           stopy, které odrážejí vnější strukturu objektu, který tvořil (např. stopy daktyloskopické, mechanoskopické, balistické, stopy písma psacích strojů atd.)

·           stopy, které odrážejí vnitřní strukturu objektu, který je vytvořil (stopy biologické, chemické, stopy využívané při technické expertize atd. )

·           stopy, které odrážejí funkční a dynamické vlastnosti objektu, který je vytvořil (stopy hlasu, chůze, ručního písma)

·     stopy, které obsahují sdruženou informaci o objektech, kterými byly vytvořeny ( stopy vytvořené krví, trasologické stopy obuvi)


 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí