Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistická identifikace osob a věcí

ZNALECKÁ KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE OSOB A VĚCÍ

-   objekt ztotožňovaný a objekt ztotožňující

  objekt identifikovaný (ztotožňovaný) je takový objekt, který chceme v procesu kriminalistické identifikace identifikovat. Jde o konkrétní osoby, věci a zvířata.

-     objekt identifikující (ztotožňující) je takový objekt, s jehož pomocí identifikujeme osoby, věci nebo zvířata. Jsou to kriminalistické stopy a pokusné stopy, případně další srovnávací materiály. V konkrétním procesu kriminalistické identifikace musí být identifikující objekty alespoň dva (kriminalistická stopa a pokusná stopa). Často jde o více objektů, protože se na místě nalezne např. několik nábojnic, daktiloskopických stop téhož prstu, několik stop obuvi apod.)

 

-  příprava a stadia znalecké kriminalistické identifikace (přijede skupina kriminalistů)


- nalezení a správné zajištění kriminalistické stopy, zajištěná stopa je podrobena zevrubnému posouzení

hledání objektu, který mohl stopu vytvořit (pátrání, přesná specifikace objektu, po kterém se pátrá - např. přesný typ vozidla po kterém se pátrá, konkrétní typ a model psacího stoje,zbraně, apod.)

  po nalezení objektu, o kterém se předpokládá, že mohl vytvořit kriminalistickou stopu se s jeho pomocí vytvoří pokusná stopa (srovnávací materiál) tzn. Co nejpřesněji napodobit mechanismus vzniku kriminalistické stopy.

vzájemné srovnávání kriminalistické stopy a pokusné stopy (provádí různí experti). Při tomto srovnávání se využívají individuální identifikační znaky.

logická úvaha o tom, kterým objektem byla kriminalistická stopa vytvořena.

- Vhodná dokumentace - nejčastěji fotografická, zpracování do podoby znaleckého posudku

 

- základní způsoby komparace (porovnávání) stop se srovnávacími (pokusnými stopami) materiály ( provádějí experti)

  jsou: spojení zobrazení, překrytí zobrazení, bodování a geometrické měření

    cílem a výsledkem této fáze je buďto zjištění shody mezi kriminalistickou stopou a pokusnou stopou (zda je kriminalistická stopa stejná s pokusnou), nebo zjištěním rozdílu mezi těmito objekty. Toto je nejdůležitější fáze celého procesu, 

 

- neopakovatelný souhrn identifikačních znaků

v   teorie kriminalistické identifikace vychází z poznatku, že nemohou existovat dva různé objekty, které by byly naprosto stejné a mohly proto vytvořit naprosto stejné stopy. Neexistují dvě stejné osoby, věci ani zvířata. Jednotlivé objekty se navzájem liší svými nejrůznějšími vlastnostmi a projevy (např. výškou, hmotností, stářím, barvou očí, vlasů ). Obdobné je to u věcí a zvířat. Druhým poznatkem, ze kterého vychází teorie kriminalistické identifikace, je nezbytnost relativní stálosti objektů. Tzn., že objekt, který vytvořil kriminalistickou stopuje po určitou dobu nezmění své vlastnosti.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí