Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistická identifikace

KRIMINALISTICKÁ IDENTIFIKACE

 

Cíl – zjištění objektivní pravdy – je to proces, během kterého se zjišťuje kterým konkrétním objektem byla vytvořena konkrétní kriminalistická stopa.

V kriminalistice jsou za objekty identifikace považovány osoby, věci a zvířata.

Pro identifikační účely se využívají jak stopy paměťové, tak i stopy materiální.

Teorie kriminalistické identifikace vychází z poznatku, že nemohou existovat dva různé objekty, které by byly naprosto stejné a mohly by tedy vytvořit naprosto stejné stopy. Jednotlivé objekty se liší svými vlastnostmi a projevy (např. lidé se liší výškou, barvou očí apod., palné zbraně se liší konstrukcí, ráží, opotřebováním apod.).

Druhým poznatkem je nezbytnost relativní stálosti objektů, kriminalistické identifikace lze provést jen tehdy, když objekt, který vytvořil krim. stopu je neměnný. Každý objekt má:

Ø      Skupinové vlastnosti (druhové) - umožňují zařadit objekt do určité skupiny objektů ( pán.- dámské boty, velikost pneumatik apod.). Skupinové vlastnosti se v krim. stopách odrážejí jako skupinové identifikační znaky.

Ø      Individuální vlastnosti - umožňují přesně identifikovat konkrétní objekt, určit, o který objekt se jedná ( markanty- rázné poškození na obuvi, pneumatice, obrazce papilárních linií apod.). Individuální vlastnosti odrážejí jako individuální identifikační znaky.

 

Individuální ztotožnění

Pokud se podaří jednoznačně identifikovat objekt, který krim. stopu vytvořil,
jde o individuální (dovršená) identifikaci objektu. Individuální identifikaci nelze provést pokud jsou příčiny - nedostatečná kvalita krim.stopy (např. pilníky – skupinová příslužnost,…) nebo špatné zajištění stopy                                           
Pokud se podaří pouze omezit okruh objektů, ( nelze ji rozlišit mezi několika osobami, …) jde o určení skupinové příslušnosti (nedovršené identifikace), (nelze identifikovat jediný konkrétní objekt)

 

Základní formy krim. identifikace

-    Biologické – DNA, daktiloskopické = technické

-  Rekognice – identif. Portrét = taktické

-   výchozím bodem je nalezená a správně zajištěná krim. stopa

zajištěná stopa je podrobena zevrubnému posouzení

-     po posouzení se hledá objekt, který stopu mohl vytvořit. V praxi se jedná o pátrání

-    po nalezení objektu se s jeho pomocí vytvoří pokusná stopa (srovnávací materiál)

- následuje srovnávání krim. stopy a pokusné stopy. Toto srovnávání se provádí proto, aby se zjistilo zda je krim. stopa shodná nebo rozdílná s pokusnou stopou. Tato fáze je nejdůležitější. Při tomto se využívají individuální identifikační znaky

- poslední fáze je logická úvaha o tom, kterým objektem byla krim. stopa vytvořena. To znamená krim. stopa nalezená na místě konkrétní události je shodná s pokusnou stopou vytvořenou nalezeným (vypátraným) objektem. Tuto činnost prováděl expert a ručí za ní.

 

Kriminalistická identifikace má v kriminalistické technice svoje nezastupitelné místo, důležitá je jak identifikace dovršená, tak i nedovršená.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí