Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistická grafická diagnostika

Zabývá se zkoumáním listin,dokladů,cenin a platidel 

 

Technické ochrany, které ztěžují napodobování a padělání, tzn.jsou technicky chráněné

Ø      úmyslné chybotisky

Ø      výtisk jinou barvou (drobný detail)

Ø      speciální složení tiskových barev (neobvyklé barevné odstíny)

Ø      speciální tiskovou techniku (volí se těžko napodobitelné ornamenty)

Ø      speciálně upravený papír (v němž jsou vytvořeny vodoznaky)

Ø      příměsi nejrůznějších chemikálií ( v papíru i v barvách)


 

Dělíme:

Ø      Objekty pravé - vyhotoveny oprávněnou institucí (doklady,platidla,ceniny) mají předepsané náležitosti

Ø      Objekty pozměněné - vycházejí z objektů pravých (změna osobních údajů na vysvědčení)

Ø      Objekty padělané - jsou od základů zhotoveny neoprávněnou osobou (padělky bankovek)

 

Způsoby padělání 

Ø      Pozměňování

Ø      poškozování

 

Mechanické odstranění - data, jména, otisky razítek, číselné údaje - nejčastěji se používá stírací pryž nebo ostrý předmět.

Chemické odstranění textu - v případech stejně jako u mechanického, působením vhodných chemikálií na část textu, dojde k chemické reakci a vymazání textu - nejčastěji při odstraňování inkoustových textů.

Výměna fotografií - má význam pouze v osobních dokladech a různých podnikových průkazech.

Padělání cenin a platidel - nejobtížnější činností pachatele zhotovení dokonalých padělků cenin a platidel je téměř nemožné. Způsoby padělání, pozměňování jsou někdy velmi primitivní  a mnohdy značně technicky dokonalé a dělí se do 5ti skupin. Pravost cenin, listin, …, se zkoumá na některých pracovištích kriminalistické techniky (specializované) a ve státní zkušebně cenin při České národní bance. Zkoumá se o jaký padělek se jedná, jak je zdařilý, jak byl vyroben, …

Dopisování části textu                              

Znečištění textu – polití, zašpinění, …

Roztrhání, rozmáčení, spálení

Nový otisk nebo zhotovení

 

Zjišťování sporných a srovnávacích materiálů:

Ø      Listinný materiál - se zajišťuje mezi čisté listy papíru nebo folie (PVC), roztrhaný papír se vkládá do obálek (pokud možno všechny útržky), vlhký či mokrý papír se opatrně vysuší při pokojové teplotě bez slunečního záření.

Ø      Razítka - v nalezeném stavu se zasílají bez jakýchkoliv úprav ke zkoumání

Ø      Spálený materiál - pracujeme velmi opatrně, snížíme jeho křehkost, postříkáním lakem na vlasy

Výsledkem kriminalistickotechnického zkoumání listin, dokladů, psacích prostředků, cenin a platidel se určuje zpravidla pouze skupinová příslušnost, nikoliv individuální identifikace (možné pouze při zkoumání razítek).

Metody zkoumání

Ø      Destruktivní – chemické – dochází ke změnám na zkoumaných objektech

-    Elektronová mikroskopie – nemá chemický charakter ale listina se zničí odstříhnutím, vyříznutím, ..., malé části, která se vkládá do elektronového mikroskopu (daleko větší zvětšení než u optického mikroskopu) a zjišťuje se druh papíru, barva, …

-   Chromatologické metody – seškrábne se barva, přivede se do tekutého stavu a poté se zkoumá

-     Kapkové analitické metody

-     Zkoumání spáleného papíru – jen větší kusy

- Zkoumání roztrhaných objektů

Ø      Nedestruktivní – fyzikální – nevznikají žádné změny na zkoumaných objektech

-  Vizuální zkoumání – zkoumání prostým zrakem, za pomoci žárovkového světla

-   Vizuální zkoumání za pomoci barevných filtrů

-     Mikroskopické zkoumání

-     Využití ultrafialového záření

-    Využití infračerveného záření

-   Využití rentgenového záření – používá se jen omezeně a to při zkoumání obrazů nebo jiných uměleckých děl

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí