Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistická biologie a antropologie

Kriminalistická biologie se zabývá vyhledáváním, zajišťováním a zkoumáním nejrůznějších druhů biologických stop a srovnávacích materiálů pocházejících z organismů lidí, zvířat a rostlin. Největší význam z kriminalistického hlediska mají biologické stopy lidského původu.

 

Kriminalistická biologie

Biologický materiál se dělí na tři skupiny podle toho jak se odděluje od lidského organismu.

Ø      biologický materiál, který se od lidského organismu oddělil spontánně. Může se jednat o produkt výměny látkové (metabolismus), nebo o produkt který je součástí životních projevů živého organismu (moč, pot, sliny, lejno, slzy, ejakulát, mateřské mléko, menstruační krev, samovolně vypadané vlasy a chlupy apod.).

Ø      biologický materiál, který se získává z lidského organismu použitím mechanického, chemického nebo fyzikálního způsobu (krev, části tkání, kosti a jejich části, násilně oddělené vlasy a chlupy apod.).

Ø      biologický materiál, který se zachoval po smrti člověka (mrtvoly, části mrtvol a kosterní nálezy).

 

Druhy krevních stop jsou

Ø      stopy, které vznikly krví vystouplou přímo z cév.

Ø      stopy, které vznikly druhotně jako otisky od předmětů (nůž, sekera) nebo od částí těl obětí nebo pachatele.

Ø      stopy, které vznikly při zakrývání nebo odstraňování skvrn.

 

Orientační zkoušky se provádí proto, aby se zjistilo jestli v zajištěném materiálu je zastoupena i krev. Pro zjištění orientační zkoušky se používají indikační proužky.

Specifické zkoušky potom slouží k jednoznačnému důkazu krve (mikrokrystalografické a

spektoskopické - nálezem hemoglobinu).

Rozlišení krve lidské od krve zvířecí se provádí pomocí specifických srážecích (precipitačních) sér.

Nejčastěji se v kriminalistice zjišťují krevní skupinové vlastnosti základního systému A, B a nula, nebo krevního systému Rh- a Rh+.

Pomocí DNA, kterou lze zajistit ve všech biologických stopách můžeme provést na 99% individuální identifikaci pachatele.

Zkoumání slin a potu má významný vztah k otázce „vylučovatelství". Jedná se o schopnost lidského organismu vylučovat nejen do krve komplikované chemické sloučeniny, ale vylučovat tyto sloučeniny i do dalších materiálů lidského původu. V případě vylučovatelů (na území ČR asi 85% populace) lze krevní skupinové vlastnosti zjistit i z potu a slin.

 

Antropologie

Zkoumáním kostry a kosterních nálezů může v některých případech vést až k individuální identifikaci člověka. Zkoumáním kosterního materiálu lze odpovědět na řadu otázek (např. stáří, příčina smrti, doba smrti, jestli se jedná o pozůstatky muže nebo ženy, tělesná výška, DNA apod.). K zodpovězení uvedených otázek, byla vypracována řada metod, které většinou spadají do problematiky antropologie.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí