Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Kriminalistická balistika

Kriminalistická balistika patří mezi kriminalistické expertízy, které vyhodnocují a zkoumají střelné zbraně, střelivo a jeho součásti, vedlejší produkty výstřelů a objekty s stopami zásahu a účinku střel. Za střelnou zbraň se považuje každý předmět, jenž je schopen dopravit střelu na cíl.

Při zkoumání zbraní se zjišťuje konstrukce, výrobce, doba výroby a její ráže.

Při zkoumání střeliva se zjišťuje výrobce, doba výroby a její ráže.

 

Zbraně rozlišujeme podle energie vynaložené k výstřelu

Ø      mechanické - luky, kuše, praky - uvolnění mechanické energie

Ø      plynové - vzduchovky, plynovky, větrovky - uvolnění stlačeného plynu

Ø      palné - revolver, pistole, puška, samopal - uvolněním chemické energie střelného prachu

 

Druhy palných zbraní dále členíme podle vývrtu hlavně

Ø      s drážkovaným vývrtem

Ø      s hladkým vývrtem

Ø      s polygonální hlavní

Ø      s kombinovanou hlavní

 

Také náboje v různých rážích, nejmenší 4mm - určené k terčové střelbě, až po nejvýkonnější 15,2 mm pro střelbu tropických kulovnic, mají v balistickém zkoumání velký význam.

Složení náboje - nábojnice

Ø      prachová náplň

Ø      střela

Ø      zápalka

 

Náboje rozdělujeme do 2 skupin

Ø      pro hromadnou střelu - nejčastěji brokové, zhotovené ze slitiny olova s přidáním antimonu (bílý lesklý křehký kov).

Ø      s jednotnou střelou - u brokovnice musí být střela kompaktní (celistvá, souvislá, pevná, soudržná) konstrukčně upravená pro použití nedrážkované hlavně.

U ostatních se používají zbraně s drážkovaným vývrtem.

 

Podle druhu členíme náboje

Ø      středovým zápalem

Ø      okrajovým zápalem

Ø      jehlovým zápalem

 

Střely dále rozlišujeme podle jejich zhotovení konstrukce

Ø      celoplášťové

Ø      poloplášťové

Ø      tříštivé

Ø      speciální

Určují se podle ráže, počtu, šířky, úhlu a profilu drážek, a podle tvaru dna a hrotu střely.

 

Nábojnice vyhodnocujeme - podle materiálu ze kterého byla vyrobena, délky a tvaru dna a hrdla, podle tvarů a polohy stopy vytahovače, vyhazovače, zápalníku a nábojové komory.

 

 

Úkolem balistické identifikace zbraní je rozlišení podle vystřelených nábojnic a. střel. V okamžiku výstřelu a bezprostředně po něm dochází k mechanickému kontaktu mezi zbraní a nábojnicí či střelou. Čím je stupeň automatizace zbraně vyšší, tím je na střelách zanecháno více stop funkčních částí zbraně. Expertízy nejprve určují obecné znaky na nábojnicích a střelách (již dříve uvedené) podle nichž je identifikována příslušnost zbraně. Po té je zkoumána otázka mechanismu vzniku stop v průběhu děje výstřelu.

 

Kriminalistická balistika se dělí

Ø      vnitřní - zabývající se pohybem střely v hlavni po ústí hlavně

Ø      přechodovou - hodnotící pohyb střely bezprostředně před hlavní ve vzdálenosti 10-20ti násobku ráže, prachové plyny a zvýšení rychlosti střely

Ø      vnější - zkoumající dráhu letu střely po opuštění do prostoru až k cíli. Podle ní lze určit polohu střelce a jeho stanoviště.

Tímto se zjišťuje druh zbraně (skup.příslušnost) a individuální identifikace. Nábojnice jsou nalezeny většinou nepoškozené, střely často deformované. Stopy na nábojnicích a střelách jsou vytvářeny např. zápalníkem na dně nábojnice, pohybem v hlavni odrážející vnější strukturu vývrtu, dotekem vytahovače a vyhazovače … .

 

Identifikace zbraně podle vystřelených střel - se provádí vzájemným porovnáváním znaků vývrtu hlavně na střele z místa činu, se střelou z podezřelé zbraně pokusně vystřelenou do speciálního lapače střel.                                                      

Ø      mikroskopická komparace

Ø      střelofot - speciální přístroj jímž se pořizují fotografie rozvinutého pláště střely.

Ø      profilograf — provádí grafický záznam stopy na vystřelené nábojnici nebo střele.

Jednoznačně se určuje zda a za jakých podmínek bylo ze zbraně vystřeleno, jakým střelivem a s jakou účinností vůči různým cílům byla střelba použita.

K možnosti náhodného výstřelu při pádu či při jejím zachycení oděvní součástkou se používají měřiče rychlosti letu střely.

 

Kriminalistickou balistikou v ČR se zabývá Kriminalistický ústav v Praze a specializovaná pracoviště jednotlivých správ policie

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí