Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Krádež

Za krádež je podle trestního zákona považováno jednání, při kterém dojde k odcizení cizího majetku. Krádež patří mezi velmi rozšířené trestné činy.

 

Způsoby páchání krádeží rozlišujeme podle:

Ø      složitosti způsobu páchání (kvalifikovanosti) způsobu páchání je možno rozlišit:

-    krádeže prosté (jednoduché) - nepožadují násilí, přípravu (odcizení kola, zavazadel)

-     krádeže složité (kvalifikované) - pachatelé překonávají nějaké překážky, které jim stojí v cestě, je nutná i jistá příprava nástrojů nebo pomůcek - nejčastěji jsou krádeže vloupáním - vzniká škoda na majetku.

Ø   podle okolnosti, zda krádež je páchána vnitřními nebo vnějšími pachateli

Ø   podle stupně připravenosti

Ø   podle faktu použití nástroje

Ø   podle objektu zaměření pachatele, nebo předmětu zájmu

 

Krádež je páchána :

Ø      vnitřními pachateli - osoby, které mají k cizímu majetku přístup

Ø      vnějšími pachateli - neomezený okruh pachatelů - může být libovolná osoba. Krádež bývá zpravidla rychle zjištěna i brzy oznámena, není zde předchozí vztah mezi pachatelem a odcizenou věcí. Pachatel spoléhá, že nebude odhalen.

 

Podle stupně připravenosti:

Ø      připravované

-     typování napadení objektů (sledování osob, výběr vhodného bytu)

-  kontakt s jeho obyvateli

-  opatřování nástrojů, dopravních prostředků, úkrytů

Ø      nepřipravované

-     pachatel využívá vhodné příležitosti a následuje krádež

-čeká na vhodný okamžik )příležitost) odcizit věc

 

Použití nástroje:

K usnadnění provedení činu nebo nutnou podmínkou k spáchání krádeže, (vloupání)

nejčastěji se používají nástroje sériově vyráběné nebo speciálně upravené.

 

Stopy krádeží:

Ø      stopy věcné - jejich výskyt je nejčastěji zjišťován u krádeží vloupáním. Typické jsou stopy po použití nástrojů (hasáků, šroubováků...), stopy na poškozených objektech (vylomené dveře, vypáčená okna, …) - závisí na druhu krádeže, místě, na povětrnostních podmínkách, na době, kdy to bylo oznámeno

Ø      stopy ve vědomí lidí - pachatel je při krádeži náhodně spatřen - vyskytují se výjimečně (při krádeži v obchodním domě je náhodně spatřen jinou osobou)

 

Podněty k vyšetřování

vždy je nutno zjistit výši způsobené škody a způsob, jakým byla věc před odcizením zabezpečena, jak a kdy poškozený krádež zjistil.

 

 

 

 

 

Typické počáteční úkony

Ø      první zásah - pronásledování pachatele např. za pomoci služebního psa.

Ø      Ohledání místa činu - nalezení stop svědčících o identitě pachatele

Ø      Domovní a osobní prohlídka - se provádí u osob obviněných podezřelých, nebo všude tam, kde lze předpokládat výskyt odcizených věcí.

 

Následné úkony:

Ø      výslech obviněného

Ø      výslech svědků

Ø      expertízy

Ø      rekognice

Ø      vyšetřovací experiment

 

Charakteristika pachatelů trestných činů

Krádeže páchají nejčastěji sociálně narušené osoby. Věkový průměr pachatelů v posledním sledovaném období povážlivě klesá.

Vysoké procento zaujímají příživnické osoby a recidivisté - recidivisté páchají krádeže kvalifikovanějším způsobem než pachatelé netrestaní, důkladněji se na čin připravují, používají speciálně zhotovené zločinecké nástroje, pomůcky a postupy, častěji zabraňují vzniku stop, vytvářejí falešná alibi a přemlouvají svědky ke křivým výpovědím, věnují větší pozornost ukrývání odcizených věcí.

 

Předmět útoku

Tvoří široký okruh různých věcí. Nejčastěji jsou to věci užitkové, starožitnosti a umělecké předměty.

Ø      věci užitkové - pachatel buď použije pro svoji potřebu , nebo se je snaží prodat

Ø      starožitnosti a umělecké předměty se pachatelé snaží výhodně zpeněžit především za hranicemi našeho státu - tato činnost vyžaduje značné úsilí a bývá prováděná většinou organizovaným způsobem.

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí