Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Identifikace osob podle portrétu, hlasu a pachu

Portrétní identifikace - slouží ke zjišťování totožnosti osoby podle jejích vnějších znaků, které jsou relativně stálé. Vnější znaky osob dělíme:

Ø      STATICKÉ (anatomické) - jsou dány stavbou jednotlivých částí těla, zejména obličeje

Ø      DYNAMICKÉ (funkční) - které se hodnotí při pohybu osoby - dynamický stereotyp. Patří sem : způsob chůze, gestikulace, způsob mluvy. .....

 

V kriminalistické praxi se portrétní identifikace využívá :

Ø      k pátrání po osobách

Ø      k identifikaci osob živých i mrtvých

-     zjištění totožnosti zadržené osoby

-   zjištění totožnosti neznámé mrtvoly

 

Portr. identifikace podle popisu osoby se rozlišuje na popis úřední a popis laický.

Ø      POPIS ÚŘEDNÍ -vyhotovuje zpravidla kriminál. technik,speciálně k tomu vyškolený. Obsahuje tyto údaje: tělesnou výšku, hmotnost, postavu, zdánlivé stáří, tvar lebky, obličej, vlasy, čelo, obočí, oči, nos, bradu, ústa, zuby, ruce, nohy, chůzi a držení těla, způsob mluvy, zvláštní znamení a tetování

Ø      POPIS LAICKÝ - získává pracovník policie výslechem osoby - laika(svědek, poškozený). Vyslýchající se musí snažit o získání co nejpřesnějšího popisu všech vnějších znaků a zvláštních znamení a údaje přenést do úředního popisu. Často se stává, že tento popis slouží jako základ pátrání.

 

Portr. identifikace podle fotografie je obtížnou záležitostí a provádí se 2 způsoby.

Ø      METODA POPISU je stejná jako popis úřední. Na obou zkoumaných fotografiích se vyhledávají charakteristické znaky obličeje a vypracovává se jejich popis.

Ø      SOMATOMETRICKÁ METODA slouží běžně v antropologii ke zjišťování změn jednotlivců i populačních skupin. Při této metodě se proměňují a srovnávají jednotlivé partie obličeje a dá se použít pouze tehdy je-H na obou fotografiích obličej stejně situován.

 

Portr. identifikace podle sestaveného portrétu je založena na počítačovém zpracování fotografií skutečných osob, z kterých byly pořízeny dílčí snímky (oči, ústa. ...), které byly zařazeny do databáze jednotlivých obličejových prvků. Postupuje se metodou skládaného portrétu. Systém se nazývá PORIDOS (PORtrétní IDentifikace OSob) a je stále vylepšován.

 

Fonoskopie

se zabývá zkoumáním lidského hlasu a dalších stop, vzniklých na zvukových záznamech, s cílem zjistit identitu mluvící osoby, nebo nahrávajícího zařízení. Pomocí specifických metod se na zvukovém záznamu dají vyhledat zvláštní znaky, graficky je zobrazit, měřicí technikou přesně změřit a určit přesně ty znaky, které jsou charakteristické jen pro jedinou osobu. V oblasti zkoumání hlasových projevů osoby lze:

Ø      typovat věk, původ, vzdělání, …

Ø      provádět identifikaci osoby

Ø      zjišťovat pravost magnetof. nahrávek

V oblasti zkoumání záznamových prostředků lze:

Ø      typovat prostor, v němž byla nahrávka pořízena

Ø      typovat druh magnetofonu

Ø      zjišťovat, zda magnet, záznam je původní nebo vzniklý sestřihem.


V případě anonymního telefonátu, je nutno nechat mluvčího co nejvíce mluvit, aby se v nahrávce objevilo co nejvíce identifikačních znaků.

Při získání sporného materiálu (např. záznam telefonátu, odpovědi na otázky) je tento třeba co nejméně přehrávat, po zajištění uložit do plastikových obalů nebo polyetylénových sáčků a poslat na expertizní pracoviště.

Pro účely identifikace osoby má být obsah srovnávacího materiálu takový, aby z něj bylo patrno, jaký je přirozený způsob řeči podezřelé osoby (ukázka řeči) způsob řeči při projevu odpovídající druhu sporného záznamu (zkouška řeči) způsob přednesu vět ze sporné nahrávky (zkouška hlasu)


 


 

Kriminalistická. odorologie

Zkoumá pachy pomocí různých metod a prostředků a srovnávaje s pachem konkrétního objektu.

Pachy jsou odpařené molekuly nebo atomy, které jsou ve vzduchu a které svým chemickým složením charakterizují objekt, ze kterého pocházejí.

Pach a pachové stopy se využívají k identifikaci osob, věcí, zvířat.

Věci = drogy, výbušniny, toxické a hořlavé látky...

Složení pachu věcí je jednodušší a stálejší nežli lidský pach.

Na složení lidského pachu má vliv: věk, rasa, pohlaví, používání léků, konzumace drog, alkoholu...

Vyhledávání pach. stop je velmi náročné a dělí se na 2 skupiny:

Ø      STOPY - ZDROJ PACHU - se rozumí pevné nebo kapalné materiály z jejichž povrchu se neustále odpařují molekuly, které vytvářejí vlastní pach - oděvy, nástroje, zbraně a zdroje úniku různých kapalin a plynů. Vyhledávání těchto stop není většinou obtížné, složitější je to u drobnějších objektů, které se mohou snadno přehlédnout - vlasy, odlouplé částečky pokožky. Zajišťování musí být prováděno čistými nástroji a ukládají se do čistých obalů.

Ø      VLASTNÍ PACHOVÉ STOPY - vznikají všude tam, kde došlo ke kontaktu mezi zdrojem pachu a objektem. Vyhledávání vlastních pach. stop je velmi obtížné, většinou existují s jinou kriminalisticko-technickou stopou (daktyloskopickou, trasologickou, biologickou...) V těchto případech je třeba dodržovat zásadu, že nejprve se zajišťuje stopa pachová ! Zajišťování pach. stop spočívá v absorbování pachu ve vhodném absorbčním materiálu. A to tak, že pomocí pumpičky se prosává vzduch skrz trubičku, která je naplněna absorb. materiálem. Dále se používá metoda pach. konzerv, kde se používá textilie, která má absor. schopnosti a která se přiloží na místo předpokládané existence pach. stopy a poté se uloží do čisté zavařovací označené sklenice 20 – 30 minut pod alobalem (modrá z místa činu a červená kontrolní stopa)

 

V současnosti se běžně využívá pach k zjištění přítomnosti etylalkoholu (lihu) v dechu osob, např. při kontrolách řidičů motor, vozidel.

K vyhledávání, porovnávání i ke stopování se široce využívají speciálně vycvičení psi !  

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí