Ninušky stránky o škole

Bohužel na své stránky nemám mnoho času ale budu se snažit to napravit pokud potřebujete nějaké info pište mi na mail Pamela.k@seznam.cz

Témata

Daktyloskopie

DAKTYLOSKOPIE

 

Je kriminalistickotechnická identifikační metoda vedoucí k individuální identifikaci osoby. Je založena na tom, že na dlaních, chodidlech, na prstech rukou i nohou jsou obrazce papilárních linií a pokožka se potí. Kontaktem pokožky s předmětem vzniká daktyloskopická stopa. Lze ji snadno zničit. Proto s ní musíme pracovat velmi opatrně.

 

Jemnější obrazce - u dětí a u žen a mužů,kteří manuálně nepracují.

Hrubší obrazce - u manuálně pracujících osob.

Její význam je v tom, že podle ní můžeme identifikovat pachatele TČ, Neznámou osobu, mrtvolu, ale i vyloučit podezřelé nebo domácí osoby.

 

Pomocí výpočtů bylo prokázáno, že neexistují dva lidé se stejnými obrazci a že jsou po celý život relativně neměnné ( mění je různé kožní vrásky nebo poranění, ale jejich sled a skladba se nemění).

 

Daktyloskopie umožňuje

Ø      identifikaci osob podle zanechaných stop

Ø      identifikaci neznámých mrtvol

Ø      identifikaci osob, které nechtějí nebo nemohou prokázat totožnost ( úmyslné vyhýbání zjištění totožnosti, duševní porucha)

Ø      určit kterým prstem nebo částí pokožky byla stopa vytvořena

Ø      odlišení stop člověka od lidoopů - vzácně.

 

Kvalitní stopy jsou na hladkých plochách - sklo, porcelán, keramika, leštěné dřevo. Horší jsou na hrubších plochách - textilie, papír, obecně hrubé povrchy.

Většina daktyl. stop vzniká přenosem potu z pokožky na předmět. Pot obsahuje necelých 100% vody, zbytek jsou soli, bílkoviny a další látky

 

Viditelné stopy

Ø      znečištěná pokožka - krevní, barevná, prašná...

Ø      znečištěný předmět - pokožka z něj část nečistot sejme. Jsou to tzv. "Stopy v prachu".

 

Latentní stopy

Stopy tvořené pouze potem. Jsou málo viditelné až neviditelné. Ke zviditelnění slouží fyzikální a chemické metody.

Ø      Fyzikální metody - využívají toho, že latentní stopy jsou lepkavé a na povrchu ulpívají práškové hmoty. Zviditelňují se tak, že se přetírá místo štětečkem na kterém je prášek (argentorát, saze, grafit ), který se na stopě zachytne.

Ø      Chemické metody: vycházejí z toho, že v potu jsou soli a bílkoviny. Používají se pouze pro zviditelnění stop na papíru.

 

Latentní stopy lze vyhledat pomocí

Ø      Šikmého osvětlen í- poté se zviditelňují fyz. nebo chem. metodou.

Ø      Argonový laser - osvětlují se jím vytipovaná místa a stopu lze vyfotit.

 

 

 

 

 

 

Metody zajištění daktyloskopických stop

Ø      Focení stop- provádí se tak, aby stopa byla rovnoběžná s filmem.                            Výhoda - stopa se nepoškodí a focení lze opakovat ale nelze fotit stopy na zakřivených plochách a hluboké plastické stopy.

Ø      Daktyloskop. folie - skládá se z papíru nebo plastu, želatiny a folie.               Postup - sejme se folie, želatina se přitiskne se na stopu, sejme se a přikryje zpět folií.

Ø      Odlévání stop - používá se u plastických stop s využitím Lukoprenu. Nelze ji opakovat.

 

Daktyloskopický registrační systém AFIS 2000

Vyhodnocuje obrazce papilárních linií, porovnává je v paměti, vybírá nejpodobnější a pak je porovnává daktyloskop, který zpracuje znalecký posudek.                                  Výhoda - rychlost.

Obsahuje : databázi pachatelů TČ, databázi stop neobjasněných TČ.


 


 


 

Otisky dlaní

otisky dlaní.gif

Markanty

Markanty.gif

Markant je jakákoliv změna v průběhu papilární linie, kterou se odlišuje od ostatních. Na tvaru, umístění a vzdálenosti markantů je založeno vyhledávání shodných otisků.
Rozložení těchto znaků (markantů) v obrazcích je pro každého člověka typické a nezaměnitelné.

Některé ze základních typů znaků znázorňuje obrázek.

Daktyloskopická karta s otisky

Karta.png

 
Snad se vám mé stránky alespoň trochu líbí